KLIK VOOR MEER INFO
Nieuwe Nummerplaat (52cm) aan -25%!
PROMOTIE:
Gratis nummerplaathouder

Meer info op: PROMOTIE
0 item(s) 
Wij bieden u een ruim aanbod van nummerplaten
en een brede waaier van fantasieplaten
Waarom u in het LIN-799 gamma altijd precies de plaat vindt die bij u past?
Wellicht omdat LIN-799 aandacht heeft voor wat mensen bezig houdt en uw wagen en/of vrachtwagen zeggen zoveel meer over wie u bent.Reproductie nummerplaat alleen op basis van gecertificeerd type.
 
Vanaf 15 maart 2012 moeten reproducties van nummerplaten voldoen aan strikte kwaliteitseisen. Alleen gecertificeerde types met de juiste afmetingen, kleuren, weerstand en duurzaamheid mogen gekopieerd worden.
 
Onze erkenning:
 
Alleen op basis van een gecertificeerd type

Voor elk ingeschreven voertuig levert de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) in principe één nummerplaat af. Die wordt achteraan op het voertuig bevestigd. Andere nummerplaten, zoals de voorste nummerplaat, zijn reproducties.

Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, heeft nu een aantal technische vereisten op papier gezet waaraan deze reproducties moeten voldoen. Reproductie mag alleen op basis van een gecertificeerd type waarvan de afmeting, de leesbaarheid en het opschrift werd gecontroleerd door de DIV en dat de kleurtests en proeven op weerstand en duurzaamheid in een gecertificeerd labo heeft doorstaan.

De omzendbrief die deze certificeringsprocedure instelt, moet zorgen voor meer uniformiteit in de verkoop van reproducties door de detailhandel.

Proeven

De plaat die gebruikt zal worden voor reproductie, ‘het type’, wordt door de DIV gecontroleerd op afmeting, schikking van de tekens, overeenstemming symbolen en leesbaarheid. Een gecertificeerd laboratorium test het type op zijn fotometrische en kleurmetrische karakteristieken. Zo moeten de kleurcoördinaten van de tekens binnen bepaalde grenzen liggen. Afwijkingen van de referentiekleur zijn toegestaan, maar slechts binnen een bepaald kader.

Het labo gaat ook de weerstand en de duurzaamheid van het type na. De gebruikte reproducties voor de testen moeten representatief zijn voor de huidige productie. Alle platen moeten gedurende 24uur geconditioneerd zijn aan (23+/-6) °C en (50+/-10)% relatieve vochtigheid, vooraleer de tests kunnen starten. De afgewerkte plaat wordt onderworpen aan een hittetest en mag daarna geen merkbare scheuren of vervormingen in de oppervlakte vertonen. Daarna wordt de hechting van de retroreflecterende film aan de drager getest op sterkte. Verder volgen tests die de schokweerstand, de buigingsweerstand, de waterweerstand en de duurzaamheid testen.

Aanvraag tot certificatie

Een fabrikant en/of verdeler van de basisplaat van de reproductie of de retroreflecterende producten die gebruikt worden voor reproducties vragen een certificaat aan bij de leidinggevende ambtenaar (of zijn gemachtigde) van de DIV. De aanvraag bestaat uit:

    2 stalen per type, waarvan 1 met opschrift;
    een dossier met een gedetailleerde technische beschrijving;
    de geattesteerde resultaten van de labo-proeven.

Fabrikanten en verdelers moeten ervoor zorgen dat aan de kwaliteitseisen is voldaan. De verantwoordelijke van de afgewerkte reproductie is verplicht om de kwaliteitseisen m.b.t. de afmetingen, schikkingen en opschriften na te leven.

De fabrikant of verdeler krijgt een erkenning nadat hij heeft aangetoond dat zijn nummerplaten aan de kwaliteitsnormen voldoen. Dat certificaat krijgt slechts authenticiteit als het bevestigd wordt op de website van de FOD Mobiliteit.

Controle

De conformiteit van reproducties aan het gecertificeerde type zal gecontroleerd worden, ondermeer door de instellingen die de controles uitvoeren van de voertuigen die in het verkeer zijn gebracht. Het certificaat van fabrikanten en verdelers die meermaals inbreuken begaan, wordt ingetrokken.


Bron: http://wegcode.be/actueel/recente-wijzigingen/1826-reproductienummerplaat